Geconsolideerde balans

(voor resultaatbestemming) in € 1.000

 

 

31 december 2015

31 december 2014

 

Activa

 

 

 

 

1.

Materiële vaste activa

6.722

 

7.818

 

2.

Immateriële vaste activa

12.346

 

11.886

 

3.

Financiële vaste activa

-

 

-

 

 

Totaal vaste activa

 

19.068

 

19.704

 

 

 

 

 

 

4.

Voorraden

10.184

 

10.479

 

5.

Te vorderen van opdrachtgevers

2.118

 

2.298

 

6.

Handelsvorderingen

22.550

 

22.169

 

7.

Vennootschapsbelasting

-

 

1

 

8.

Overige vorderingen

2.044

 

2.123

 

9.

Liquide middelen

9.991

 

9.797

 

 

Totaal vlottende activa

 

46.887

 

46.867

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

65.955

 

66.571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2015

31 december 2014

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

 

Geplaatst kapitaal

963

 

963

 

 

Omrekeningsreserve

-10

 

-2

 

 

Overige reserves

34.011

 

33.503

 

 

Onverdeeld resultaat

2.236

 

1.953

 

 

Totaal eigen vermogen, toe te
rekenen aan aandeelhouders
van Batenburg Techniek N.V.

 

37.200

 

36.417

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen

 

 

 

 

10.

Personeelsbeloningen

441

 

481

 

11.

Latente belastingverplichtingen

351

 

487

 

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

792

 

968

 

 

 

 

 

 

12.

Kortlopend deel van langlopende
verplichtingen

888

 

911

 

13.

Verplichtingen aan opdrachtgevers

5.345

 

5.181

 

14.

Leveranciers

9.256

 

8.074

 

7.

Vennootschapsbelasting

674

 

945

 

15.

Overige kortlopende verplichtingen

11.800

 

14.075

 

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

27.963

 

29.186

 

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

65.955

 

66.571

Naar boven

Add to basket
View basket
Contact
Mail this page
Download center