Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website van Batenburg Beheer N.V. stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Batenburg Beheer N.V. zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Batenburg Beheer N.V. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Batenburg Beheer N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden resulterend uit het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Batenburg Beheer N.V. heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en/of informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Batenburg Beheer N.V. kan niet garanderen dat de inhoud van de desbetreffende informatiebron juist is. Batenburg Beheer N.V. is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en informatiebronnen.

Batenburg Beheer N.V. kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.

Add to basket
View basket
Contact
Mail this page
Download center